POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Zasady przyjętej przez nas Polityki Prywatności
Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.formusic.pl (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep, Strona, Serwis). W tym zakresie kierujemy się zasadami i przepisami wynikającymi z poniższych ustaw:

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest MX Consulting Zbigniew Milkiewicz Przejazd 4/49, 02-654 Warszawa.

Polityka prywatności określa m.in.:
zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu
możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych, sposoby wykorzystania tych danych, politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

II. Rodzaj przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania danych

 1. FORMUSIC.PL dba o jak najlepsze dopasowanie świadczonych usług do użytkownika oraz ułatwienie użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu:
 1. W przypadku rejestracji konta oraz składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje:
 1. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania).
 2. Przekazanie danych osobowych do FORMUSIC.PL jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia Rejestrację, założenie Konta Użytkownika oraz złożenie zamówienia.

III. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta FORMUSIC.PL przy prowadzeniu Serwisu.
 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
 1. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system Tpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. (ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań).
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez FORMUSIC.PL na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. FORMUSIC.PL wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. FORMUSIC.PL wykorzystuje cookies własne w celu:
 1. FORMUSIC.PL wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.
 2. Poniżej prezentujemy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. FORMUSIC.PL może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przez FORMUSIC.PL przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa.
 2. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. FORMUSIC.PL nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

V. Prawa osób, których dane dotyczą
Udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – na adres justyna@formusic.pl

VI. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym FORMUSIC.PL poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: justyna@formusic.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2018 r.